• Extra werk? Dit zijn de voorwaarden.

Waarom deze voorwaarden?

Alle uren waarop akkoord is gegeven, worden doorberekend aan de klant. Toch komt het regelmatig voor dat er voor, tijdens of na de werkzaamheden onduidelijkheid is over welke uren wel of niet facturabel zijn. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, is het daarnaast wenselijk om tijdig te signaleren op extra werk. Dit werkt voor zowel Juist als voor onze klanten in het voordeel, omdat op die manier de onduidelijkheid over de te factureren uren wordt beperkt.

Maar wat zijn precies directe en indirecte uren? En hoe wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat de niet-facturabele uren worden teruggedrongen? En wie is daar verantwoordelijk voor?

De voorwaarden op deze pagina geven antwoord op deze vragen en geeft een gedetailleerde handleiding bij het tijdig signaleren van extra werk.

Wat is extra werk?

Extra werk zijn de werkzaamheden voor Juist die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Verklaringen

Direct vs. indirect

Directe uren
De uitgevoerde werkzaamheden die betrekking hebben op een klant van Juist dienen te worden geschreven op deze klant. Voorbeelden zijn:

  • Uitvoerende taken / tickets
  • Intern en extern overleg betreft de klant (telefonisch, bijeenkomst)
  • Mailcontact met of over de klant

Indirecte uren
De uitgevoerde werkzaamheden die geen betrekking hebben op een klant van Juist dienen te worden geschreven onder Juist. Voorbeelden zijn:

  • Intern overleg (werkoverleg/techniek/design)
  • Planning bijwerken
  • Studie

Facturabel vs. niet-facturabel

Facturabele uren
Alle op de klant geschreven uren die aan het einde van de maand daadwerkelijk worden doorbelast aan de klant.

Niet-facturabele uren
Alle op de klant geschreven uren die aan het einde van de maand niet worden doorbelast aan de klant.

EV = Eindverantwoordelijke
KV = Klantverantwoordelijke